Rätt & Fel

Rätt & Fel

Rätt & Fel AB erbjuder

  • Stödboenden med kvalificerat boendestöd.
  • Kvalificerade kontaktmannaskap med inriktning mot arbetsmarknaden.

 

Våra stödboenden är alla förlagda till lugna områden men med närhet till kommunikationer och samhällsservice. Vi har lägenheter och radhus där man bor två eller tre tillsammans men det finns också lägenheter för eget boende.
Graden av stöd avgörs efter behov. Idag har vi stödboende i Södra Stockholms län samt i Sörmland. Stödboendet i Sörmland erbjuder en möjlighet för brukaren att bygga ny önskad identitet.

Våra kvalificerade kontaktmannaskap syftar till att ge en strukturerad vardag med fungerande sysselsättning och meningsfull fritid. Vi erbjuder strukturerade terapeutiska samtal kring det som den unge vuxne vill utveckla. Det kan vara både individuellt och i nätverk. Vi erbjuder även förebyggande samtal kring missbruk med MI -metoden.

Sysselsättning för självkänsla, identitet och struktur är regelbunden sysselsättning av godo. Efter var och ens förmåga stöttar och motiverar vi till någon form av daglig sysselsättning. Exempelvis i form av skola, arbete eller praktik. Vi har upparbetade kontakter med arbetsgivare, folkhögskolor och föreningar där aktiviteter kan skräddarsys. Vi samarbetar med arbetsförmedlingen kring praktik. Vi har försäkringar som täcker klienten samt skriver ett praktikavtal med arbetsgivaren.

Mål är bra. Vi arbetar målinriktat och strukturerat. Vi arbetar efter en resultatplaneringsmodell som innebär planering och utvärdering i sex-veckors moduler. Allt från diskning till planer på framtida studier hanteras i ett begripligt och överskådligt schema.

Kontakta oss

Kontakta oss här

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Rätt & Fel AB
Allevägen 7A
137 56 Tungelsta
Tel: 070-849 37 03
Org.Nr: 556857-7588

Vi på Rätt & Fel

VD/Coach
Mikael Anderson
Tel: 070-849 37 03
E-mail: mikael@rattochfel.se

Föreståndare/Coach
Nina Thunå
Tel: 070-731 92 28
E-mail: nina@rattochfel.se

Boendestödjare Stockholm
Rebecca Hansson
Tel: 070-576 57 55
E-mail: rebecca@rattochfel.se

Boendestödjare Sörmland
Isabelle Johansson
Tel: 0705540535
E-mail: isabelle@rattochfel.se

Boendestödjare Stockholm
Karolina Nilsson
Tel: 0762074401
E-mail: carro@rattochfel.se

Tim vikarie
Andreas Joo
E-mail: andreas@rattochfel.se

Tim vikarie
Jalal hanash
Tel: 0761690939
E-mail: jalal@rattochfel.se

Socionom/Boendestödjare
Emelie Tärnfalk
Tel: 0761155054
E-mail: emelie@rattochfel.se