Vad Vi Erbjuder


Vi erbjuder

 • Utöver ett kvalificerat kontaktmannaskap från 10 timmar och uppåt per månad
 • En personcentrerad, relationsbaserad insats som passar den boende i fråga
 • Stödboende i Södra Stockholms län och Söderhamn
 • Stödboende i form av enskilt boende i egen lägenhet
 • Stödboende i form av kollektivt boende i villor med 2-3 platser
 • Stöd och motivering till att vara delaktig i civilsamhället
 • Stöd och motivering till meningsfull fritidssysselsättning
 • Stöd och motivering till praktik/sysselsättning/arbete
 • Stöd och motivering till vardagssysslor

Vi har

 • Lång erfarenhet av arbete med kvalificerat kontaktmannaskap
 • Drivit verksamhet sedan 1985 med goda resultat
 • Kvalificerade kontaktmän med olika yrkesbakgrund och livserfarenheter för att matcha de boende på bästa sätt
 • Certifierad terapeut i systemiskt familjearbete och nätverksarbete
 • Samarbete med öppenvårdsavdelningar samt psykiatriska mottagningar
 • Steg 1 utbildad KBT-terapeut
 • Utbildning och lång erfarenhet av arbete med missbruk
 • Utbildning och lång erfarenhet av arbete med personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer

Vår metod

 • Vi utgår från uppdraget vi får av uppdragsgivaren och skriver en genomförandeplan tillsammans med boendet
 • Vi håller god kontakt med alla inblandade myndigheter och vårdgivare
 • Vi är flexibla och uthålliga med våra kunder
 • Vi jobbar med väletablerade, evidensbaserade metoder
 • Vi jobbar med MI, motiverande intervju
 • Vi förhåller oss till KASAM, känsla av sammanhang
 • Vi jobbar salutogent