I Umeå har vi ett särskilt kvinnoboende som  erbjuder en trygg och stödjande miljö för kvinnor med olika typer av
problem. Boendet har endast kvinnlig personlig som är välutbildad och har bred kompetens inom olika områden.

På boendet tas kvinnor emot som har problem med missbruk, kriminalitet, NPF (neuropsykiatriska funktionsvariationer), psykisk ohälsa samt LARO (läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende).


Personalen på boendet arbetar med att stödja kvinnorna i deras processer mot en
bättre livssituation och en mer hållbar framtid.

Vi erbjuder individuell planering ser till att varje klient får en personlig och anpassad genomförandeplan som tar hänsyn till deras unika situation. Detta inkluderar en noggrann bedömning av deras behov av stöd och hjälp, såsom medicinsk vård, terapi och annan psykologisk hjälp.

Ett nära samarbete med psykiatrin är också viktigt för att hjälpa att kvinnor får den bästa möjliga vården för sina psykiska hälsoproblem. Detta kan inkludera medicinering, terapi och andra behandlingsmetoder som är särskilda anpassade för deras behov.