Söderhamn

Söderhamn stödboende Män och kvinnor 21-64 år. I Söderhamns stödboenden kan ni hitta lugnet med hjälp av naturen, havet och stillheten. Många klienter som har varit placerade hos oss uppskattar det fina i det enkla och att få känna sig trygga och varva ned.

Våra boenden passar klienter som behöver ta sig från stadens rytmer eller bryta kontakter och livsstilar. Tillsammans med klienten arbetar vi målmedvetet och utan stress till ett liv av självständighet och välmående. Boendena varierar mellan ett gemensamt med plats för tre klienter, och enskilda boenden där klienten bor ensam.

Villorna är belägna i natursköna områden runt om i kommunen. Personal finns på plats mellan 0800–1700 vardagar, och övrig tid finns jour. Detta passar dem som exempelvis vill påbörja ett självständigt liv efter en behandling eller liknande.

Vi har goda samarbeten med företag och organisationer som tar emot klienter för arbetsträning eller praktik. Vi kan erbjuda samtal med kognitiv samtasterapeut alternativt MI-inspirerade samtal samt alkohol- och drogterapeut.

För placeringsförfrågan vänligen kontakta

Samordnare Anna Feili anna2@rattochfel.se 070 711 85 26
Föreståndare Nina Thunå nina@rattochfel.se 070-731 92 28