Om oss

Idag har vi stödboenden i Södra Stockholms län samt i Söderhamn. Våra stödboenden är alla förlagda till lugna områden men med närhet till kommunikationer och samhällsservice. Vi har flera olika boendeformer. Graden av stöd avgörs efter behov.

Våra kvalificerade kontaktmannaskap syftar till att ge en strukturerad vardag med fungerande sysselsättning, samt ge den boende ett personcentrerat och relationsbaserat stöd i livet.

Sysselsättning är grundläggande för den unge vuxnes självkänsla, identitet och struktur.  Efter var och ens förmåga stöttar och motiverar vi till någon form av daglig eller regelbunden sysselsättning.

Rätt och Fel startades 1985 som enskild firma men drivs som aktiebolag sedan 2011. Vi erhåller Bisnodes AAA rating. Vi är en liten organisation och personalgrupp vilket möjliggör goda relationer och ett naturligt umgänge med de boende. Vår ambition är att personalen bygger vuxenrelationer snarare än personalrelationer i sin samvaro med ungdomen. Varje ny placering bedöms utifrån den sammansättning som råder i respektive hus vid förfrågningstillfället.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med olika neuropsykiatriska funktionsvariationer, autism, missbruk samt psykisk ohälsa. Vi har också erfarenhet av att arbeta med unga vuxna med psykosocial problematik där missbruk och kriminalitet kan ingå i beteendemönstret.

Vad vi erbjuder

Vi erbjuder

 • Utöver ett kvalificerat kontaktmannaskap från 10 timmar och uppåt per månad
 • En personcentrerad, relationsbaserad insats som passar den boende i fråga
 • Stödboende i Södra Stockholms län och Söderhamn
 • Stödboende i form av enskilt boende i egen lägenhet
 • Stödboende i form av kollektivt boende i villor med 2-3 platser
 • Stöd och motivering till att vara delaktig i civilsamhället
 • Stöd och motivering till meningsfull fritidssysselsättning
 • Stöd och motivering till praktik/sysselsättning/arbete
 • Stöd och motivering till vardagssysslor

Vi har

 • Lång erfarenhet av arbete med kvalificerat kontaktmannaskap
 • Drivit verksamhet sedan 1985 med goda resultat
 • Kvalificerade kontaktmän med olika yrkesbakgrund och livserfarenheter för att matcha de boende på bästa sätt
 • Certifierad terapeut i systemiskt familjearbete och nätverksarbete
 • Samarbete med öppenvårdsavdelningar samt psykiatriska mottagningar
 • Steg 1 utbildad KBT-terapeut
 • Utbildning och lång erfarenhet av arbete med missbruk
 • Utbildning och lång erfarenhet av arbete med personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer

Vår metod

 • Vi utgår från det uppdrag vi får av uppdragsgivaren och skriver en genomförandeplan tillsammans med den boende
 • Vi håller god kontakt med alla inblandade myndigheter och vårdgivare
 • Vi är flexibla och uthålliga med våra klienter
 • Vi jobbar med väletablerade, evidensbaserade metoder
 • Vi jobbar med MI, motiverande intervju
 • Vi förhåller oss till KASAM, känsla av sammanhang
 • Vi jobbar salutogent

Stödboende

Ett tryggt och bra boende är en viktig bas i livet. Det är väldigt viktigt att klienten känner sig trygg och nöjd i sitt nya boende hos oss. Vid placering har vi samtal med handläggare och klienten där vi kommer fram till en boendeform som alla parter är nöjda med. Vi har stödboende för personer i åldern 17-65 år. Vi tar emot beslut på SoL, men även via LSS-beslut.

Hör gärna av dig till oss nedan för information om vad som är ledigt just nu.

Våra Stödboenden

Södra Stockholms län:

Vi har kollektiva boenden i hus med 2-3 platser inom Haninge kommun. Vi har även ett flertal möblerade, vanliga lägenheter i Södra Stockholms län.

Söderhamn:

Vi har ett kollektivt boende med 2-3 platser i centrala Söderhamn. Vi har även möjlighet att erbjuda egna, avskilda boenden i olika former i Söderhamn, om situationen kräver det.

Ett Litet Biståndsprojekt

Rätt och Fel har tidigare engagerat sig i ett kvinnokooperativ i slumstadsdelen Kibera i Kenyas huvudstad Nairobi. Ett trettiotal hivpositiva kvinnor utförde sömnadsarbeten för att kunna bekosta sin bromsmedicin. De trettio kvinnorna delade på fyra symaskiner och jobbade därför i skift långt in på nätterna för att alla skulle kunna bidra. Två maskiner var av trampmodell. Vi bidrog med två maskiner som antingen trampades eller drevs med el. Kombinationen är viktig eftersom strömförsörjningen ofta bryts, ibland flera gånger om dagen.

Vårt nuvarande projekt består i att samla in kläder för vidare transport till Västafrika. Vi hämtar regelbundet överblivna kläder på secondhand butiker och kvarglömda kläder på skolor och idrottsanläggningar. Allt är sådant som annars skulle slängas. Vår ambition är att fylla en 30-fots container för transport. Enligt Mr Raymon, som är vår kontakt i Sverige, kommer kläderna att sysselsätta och ge inkomst till ett hundratal individer i de olika leden av transport, partiförsäljning och styckeförsäljning på lokala marknader i Västafrika.

Några av våra ungdomar är regelbundet engagerade i transport, sortering och tvätt.