Stockholm stödboende Pojkar och flickor 16- 20 år, Män och kvinnor 21-64 år. I södra Stockholm har vi flera olika stödboenden. Kollektiva boenden med gemensamhetslokal som är bemannad dygnet runt för de som behöver mer tillsyn och egna lägenheter för dem som är mer självständiga eller inte vill/ kan bo med andra. Våra klienter bor i lägenheter med andrahandskontrakt som ligger i ett vanligt hyreshus. Det är tillåtet att ha husdjur i sin lägenhet.

Vi har tillstånd från IVO för ungdomar mellan 16–20 år. På vårt stödboende får individen den hjälp den behöver för att hantera sin vardag och leva ett vanligt liv. Vi arbetar aktivt för att: motverka utanförskap, för att våra klienter ska känna sig självsäkra och för att underlätta deltagandet i sociala sammanhang.

Vi erbjuder boende i en trygg hemmiljö med erfaren behandlingspersonal som är tillgänglig dag som natt. Vår personalstyrka är utbildad i bland annat KBT, 12-stegsprogrammet, MI, ÅP samt kriminalitet som livsstil. Vi har dessutom väl upprättade samarbeten med beroendemottagningar och psykiatrienheter. För att hjälpa varje klient i förändringsprocessen arbetar vi utifrån en tydliggörande pedagogik, och vårt förhållningssätt baseras på lågeffektivt bemötande, samtidigt som vi medvetet arbetar med risk och skyddsfaktorer i individens liv för att minska risken för återfall i ett destruktivt beteende.

Vår styrka ligger i relationsbyggande. Vi tror att trygga relationer tillsammans med förutsägbarhet och tydlig struktur främjar utveckling och åstadkommer förändring. Genom att erbjuda en trygg och förutsägbar miljö med mycket omsorg och stöd arbetar vi för att skapa en stabil grund för att öka förutsättningen för att leva ett självständigt liv. Stor vikt läggs på daglig sysselsättning. Vi hjälper till att hitta en utbildning eller sysselsättning som passar den enskildes behov.

Vi stödjer och motiverar dessutom till fritidsaktiviteter som främjar både psykisk och fysisk hälsa. Rätt & Fel AB erbjuder dessutom individuellt anpassade lösningar för klienter som har mer omfattade stödbehov. Vårt individanpassade stöd täcker alla vardagliga moment såsom rehabilitering, inköp, matlagning, städning, ekonomi, hälsa, myndighetskontakt och andra sociala interaktioner som exempelvis praktik, daglig sysselsättning och fritidsaktiviteter.

Vi har möjlighet att ta emot placeringar alla dagar dygnet runt. För placeringsförfrågan vänligen kontakta Samordnare Anna Feili