OM OSS

Idag har vi stödboenden i Södra Stockholms län samt i Söderhamn. Våra stödboenden är alla förlagda till lugna områden men med närhet till kommunikationer och samhällsservice. Vi har flera olika boendeformer. Graden av stöd avgörs efter behov.

Våra kvalificerade kontaktmannaskap syftar till att ge en strukturerad vardag med fungerande sysselsättning, samt ge den boende ett personcentrerat och relationsbaserat stöd i livet.

Sysselsättning är grundläggande för den unga vuxnes självkänsla, identitet och struktur. Efter var och ens förmåga stöttar och motiverar vi till någon form av daglig eller regelbunden sysselsättning.

Rätt och Fel startades 1985 som enskild firma men drivers som aktiebolag sedan 2011. Vi erhåller Bisnodes AAA rating. Vi är en liten organisation och personalgrupp vilket gör goda relationer och ett naturligt umgänge med boendet. Vår ambition är att personalen bygger vuxenrelationer snarare än personalrelationer i sin samvaro med ungdomen. Varje ny placering bedöms utifrån den sammansättning som råder i respektive hus vid förfrågningstillfället.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med olika neuropsykiatriska funktionsvariationer, autism, missbruk samt psykisk ohälsa. Vi har också erfarenhet av att arbeta med unga vuxna med psykosociala problem där missbruk och kriminalitet kan ingå i beteendemönstret.